VPBank | Thông tin về VPBank
Ngày 12/11/2009, Ngân hàng Các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh (VPBank) Phòng giao dịch Giảng Võ chính thức chuyển sang hoạt động tại trụ sở mới (tại số 209- Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội).


Ngày 24/10/2009, tại trụ sở chính Ngân hàng Các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh (VPBank)  đã tổ chức Lễ trao giải thưởng cho 13 trong số 16 chủ thẻ VPBank MasterCard trúng giải chương trình Du lịch Singapore cùng thẻ VPBank MasterCard trên địa bàn Hà Nội.