Vi Phạm | Thông tin về Vi PhạmThông tin “tiến tới xóa kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do” đang bắt đầu có tác động đến thị trường vàng trong nước.

 


Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như: đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, đưa tin thất thiệt, đóng cửa hàng, giảm thời gian bán hàng… kể cả tiến hành tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, truy cứu trách nhiệm hình sự.


Thực trạng hàng hoạt cửa hàng xăng dầu tư nhân không bán hoặc bán cầm chừng đã khiến áp lực bán hàng dồn lên xăng dầu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Đó là quan điểm của ông Hoàng Văn Bình, GĐ công ty xăng dầu Thanh Hóa.