Toàn Cầu | Thông tin về Toàn CầuHai mươi bốn doanh nhân đến từ những công ty lớn, có công ty đang dẫn đầu lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, bất động sản, dịch vụ, quỹ đầu tư, hàng gia dụng, đã tham dự khóa học “Nâng cao năng lực lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp thời toàn cầu hóa”.


Ngày 31/8, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyết định mở rộng và tăng cường các công cụ tín dụng cho vay để ngăn ngừa tái diễn các cuộc khủng hoảng tài chính.


Trật tự mới của kinh tế thế giơíi có thể đang được hình thành khi tăng trưởng kinh tế Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đi xuống mạnh.


Vừa qua, Ngân hàng Trung ương Anh đã cho lưu hành một tài liệu đề cập đến vai trò của chính sách an toàn vĩ mô trong bối cảnh đã có những dấu hiệu phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.