Tài Chính | Thông tin về Tài ChínhNgày 22/10/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2423/QĐ-NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ cho Công ty tài chính Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin-finance) từ 1.323 tỷ đồng lên 1.423 tỷ đồng.