BIDV | Thông tin về BIDVNgày 13/11/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 2592/QĐ-NHNN chỉ định Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm ngân hàng phục vụ cho cho Hiệp định viện trợ (GEF TF 094335-VN) trị giá 5.000.000 USD.


Vừa qua, tại Hà nội, dưới sự đầu mối chủ trì của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV), các tập đoàn kinh tế lớn của Việt nam đã có cuộc trao đổi trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nga.


Mới đây, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) đã có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất và hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay theo tinh thần Nghị quyết số 30a/2009/NQ-CP trên địa bàn 62 huyện nghèo.


Ngày 02/11/2009 tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hai Bà Trưng và Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI) đã ký Thoả thuận hợp tác kinh doanh, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược lâu dài của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển.


Từ 22/10 - 21/12/2009, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) đợt IV/2009 bằng VND với mệnh giá tối thiểu là 1 triệu đồng cho cá nhân và 50 triệu đồng đối với các tổ chức với các kỳ hạn 4 tháng, 7 tháng và 13 tháng (kết hợp cả kỳ hạn ngắn hạn và trung hạn).