AMC | Thông tin về AMCNếu không có hướng dẫn cụ thể, và tháo gỡ những điều kiện tiên quyết cho vay thì chính sách ưu đãi vay vốn mua nhà trong gói 30.000 tỷ đồng rất khó đi vào cuộc sống.


Chuyên gia tài chính quốc tế cho rằng xử lý nợ xấu ở Việt Nam là rất khó vì cơ chế không rõ ràng. Đồng thời sự chậm trễ về mặt thời gian đã khiến các khoản nợ khó đòi có thêm “kẻ thù” mới.


Nhìn vào báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán của CTCP Quản lý Quỹ Tín Phát - đơn vị nhận ủy thác đầu tư của 1 số tổ chức, người đọc không khỏi "giật mình" về 1 số khoản ủy thác đầu tư.