Tin ATM

Khủng hoảng của ngành nông nghiệp với mức tăng trưởng thấp, bế tắc về đầu ra tiêu thụ… đang khiến cho đất nước vốn được “mệnh danh” là cường quốc nông nghiệp đang có nguy cơ sụp đổ?