Tin ATM

Theo báo cáo mới nhất từ ngân hàng HSBC, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 2. Chỉ số PMI tăng ổn định chứng tỏ sự cải thiện trong liên tục hơn một năm qua của hoạt động sản xuất.