Tin ATM

 Đã có một sự đảo chiều ngoạn mục trong kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/8/2015, cả nước có 1.219 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,87 tỷ USD, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2014.