Tin ATM

Nhiều khách hàng chạy đôn chạy đáo hàng giờ để rút tiền chi tiêu dịp lễ nhưng có máy ATM báo hư, cái thì báo hết tiền.