Tin ATM

Bộ Công thương vừa có Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015 của Bộ Công thương, trong đó có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 ‘ông lớn’ ngành năng lượng.