Tin ATM

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam vừa được bổ sung vào danh sách các nhà băng có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai.