Tin ATM


Ông Benoit Coeure - quan chức cao cấp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vừa cho biết ECB dự kiến bắt đầu mua các khoản nợ của khu vực tư nhân theo một chương trình mua tài sản mới, được coi như một phần trong nỗ lực tăng nguồn tài sản của ECB và bơm nguồn tiền vào nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).