Tin ATM

Thực trạng xăng dầu liên tục giảm giá 8 lần trong gần 3 tháng qua, nhưng giá hàng hóa, dịch vụ khác hiện vẫn “án binh bất động” tiếp tục được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi đề cập tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.