Tin ATM

  Vấn đề lúc này không phải lãi suất cao hay thấp mà làm sao phải tái cấu trúc được nguồn nợ cũ doanh nghiệp mới mạnh dạn vay để tổ chức chu kỳ sản xuất mới