Tin ATM

Ngày 22/10/2014, tại Hà Nội, Agribank phối hợp với Hiệp hội Tín dụng nông nghiệp và nông thôn Châu Á - Thái Bình Dương (APRACA) tổ chức Tọa đàm “Hệ thống cho vay nông nghiệp”.