Tin ATM

Tình trạng HDV người Trung Quốc thuyết minh trái phép tại các điểm đến ở TP Nha Trang đã không còn hoạt động rầm rộ, lộng hành như các tháng trước. Tuy nhiên, các đoàn khách vẫn có người Trung Quốc đi theo nhưng không “ra mặt” thuyết minh.