Tin ATM

Ngày 20/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 36 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2015.