Tin ATM

  Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo UBNDTP vừa có văn bản chấp thuận chủ trương phương án sắp xếp các trạm thu phí hoàn vốn xây dựng các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2025.