Tin ATM

Tăng trưởng tín dụng năm 2014 được NHNN đánh giá là đạt được mục tiêu đề ra nhưng vẫn chưa thực sự tạo được hiệu quả cao cho sự hồi phục của nền kinh tế. Rõ ràng năm 2015 cần phải giải quyết những rào cản tồn đọng để tín dụng không chỉ tập trung vào nhu cầu sản xuất kinh doanh ngắn hạn, mà còn được hấp thụ đối với nhu cầu đầu tư trung và dài hạn để phát triển kinh tế tư nhân, giúp nền kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững.