Tin ATM

  UBND TP Hà Nội vừa quyết định phát hành 4.000 tỉ đồng trái phiếu xây dựng thủ đô năm 2015 để bù vốn cho các dự án trọng điểm.