Tin ATM

Chậm trễ trong thực hiện tái cơ cấu, trì trệ xử lý nợ xấu và chịu sức ép thị trường hóa, theo HSBC, những vấn đề này đang khiến kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài.