Tin ATM

 Thay vì nâng hệ số rủi ro các khoản vay phải đòi để kinh doanh bất động sản từ 150% lên 250% như dự thảo Thông tư 36 sửa đổi trước đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết chỉ điều chỉnh tăng lên 200% và có hiệu lực từ ngày 1.1.2017.