Tin ATM

Mặc dù đã được áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, song nếu còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập thì doanh nghiệp ngoại vẫn áp đảo thị phần dầu ăn tại Việt Nam. Có một doanh nghiệp đang tìm “ngách” đi khác bằng cách tạo vị thế riêng, không phụ thuộc.