Tin ATM

 Các ngân hàng đang đứng trước áp lực tăng vốn để đáp ứng chuẩn Basel II. Đây là nhiệm vụ không dễ đối với cả các ngân hàng lớn.