Tin ATM

 Mặc dù từ ngày 1-3 các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 2 tuổi đều bị cấm quảng cáo, nhưng giá sữa vẫn không giảm.