Tin ATM

 Mặc dù tỷ lệ hàng Việt Nam đang chiếm áp đảo tại các siêu thị, nhưng nếu không có sự kết nối từ sản xuất đến phân phối, lưu thông nhằm tạo ra một chuỗi cung ứng khép kín thì nhiều sản phẩm, nhất là nông lâm thủy sản sẽ khó chen chân vào được vào kênh bán lẻ hiện đại.