Tin ATM

Moody’s, một trong những tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín hàng đầu của Mỹ, vào ngày 29.7 đã tăng xếp hạng của Việt Nam, đang trong đà tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế vĩ mô.