Tin ATM

Trước những thông tin về việc bán nguyên liệu dầu mỡ cho Công ty Dầu công nghiệp Đỉnh Tân (Đài Loan) sản xuất dầu bẩn, Công ty TNHH Đại Hạnh Phúc (Việt Nam) khẳng định, sau khi mua dầu cá của Đại Hạnh Phúc, Công ty Đỉnh Tân làm gì thì họ không hay biết.