Tin ATM

 Thị trường bất động sản không phát triển quá "nóng" như dự báo. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bền vững, thị trường hơn một chính sách dài hơi hơn nữa từ phía Nhà nước.