Tin ATM

Phó Giám đốc Y tế quận Pune H.H. Chavan cho biết đã tìm thấy 19 thi thể. Với 44 ngôi nhà bị vùi lấp, ước tính còn khoảng 140 người nữa dưới bùn đất.