Tin ATM

Vụ Công Nhiệp nặng, Bộ Công Thương vừa có ý kiến chính thức về dự án bôxít ở Tây Nguyên, sau khi các chuyên gia khẳng định dự án bôxít của Việt Nam đang bị sập bẫy "giá rẻ" của nhà thầu Trung Quốc.