Tin ATM

Sau khi Chính phủ công bố công khai trước Quốc hội về tình hình nợ công của Việt Nam, các đại biểu Quốc hội và đông đảo nhân dân cả nước đã bày tỏ thái độ đồng tình trước những giải pháp mà Chính phủ đưa ra để quản lý nợ công chặt chẽ hơn, thực hiện trả nợ đúng cam kết.