Tin ATM

Sau 4 năm lỗ liên tiếp, vấn đề tái cấu trúc Tập đoàn Mai Linh đã được đặt ra cấp thiết. Tuy nhiên khi lật lại các báo cáo tài chính từ năm 2013 tới nay thì việc tái cấu trúc chỉ quanh quẩn ở các việc luân chuyển dòng vốn từ các 3 công ty đại chúng lớn là Tập đoàn Mai Linh (MLG), Công ty CP Mai Linh miền Bắc (MLMB), Công ty CP Mai Linh miền Trung tới các công ty như Công ty TNHH một thành viên đầu tư Hồ Huy và Công ty CP thương mại và đầu tư H.H&T, Công ty TNHH Du lịch Mai Linh, Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh (Mai Linh Express).