Tin ATM

Cuộc tấn công chưa từng có này đã khiến hệ thống máy tính của Sony Pictures bị tê liệt và năm bộ phim chưa được phát hành của hãng này bị rò rỉ trực tuyến.