Tin ATM

Mở rộng cho người nước ngoài mua nhà là hình thức xuất khẩu “trọn gói” tại chỗ. Hầu hết các nước có chính sách thông thoáng cho người nước ngoài mua nhà đều có thị trường bất động sản tăng trưởng ổn định.