Tin ngân hàng

Ngân hàng là lĩnh vực hoạt động khá áp lực, đòi hỏi người lãnh đạo trong ngành tài chính – ngân hàng phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là trước bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn trong thời gian qua. Thế nhưng, với năng lực và sự đam mê, không ít “nữ tướng” trong lĩnh vực này đã chứng minh được vai trò lãnh đạo, điều hành trong hoạt động của ngành.