Tin ngân hàng

Giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng; Thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;... là những chính sách nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2015.