Tin ngân hàng

  Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng 7 tháng năm 2014 đạt 3,68%. Mức tăng này tuy đã khá hơn nhưng mới chỉ đi được 1/3 chặng đường so với mục tiêu từ 12- 14%. Các chuyên gia ngân hàng cho rằng: Trong quan hệ tín dụng phải đến từ cả hai phía cung - cầu. Rất khó đẩy vốn nếu người vay không có nhu cầu. Ngược lại, doanh nghiệp muốn vay vẫn phải đáp ứng đúng điều kiện của ngân hàng để phòng ngừa nợ xấu.