Tin Tỷ Giá

Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 70 quy định chi tiết thi hành của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối trong đó có quy định về quyền giữ, cho, tặng ngoại tệ của các cá nhân.Tin Vàng

  Giá vàng đã liên tục đi xuống từ đầu tuần. Áp lực giảm của giá vàng thế giới đang là nhân tố chính chi phối diễn biến giá vàng trong nước, trong khi cung-cầu ổn định và tỷ giá USD/VND không có sự biến động lớn hầu như không có ảnh hưởng nhiều tới giá vàng.