Tin thị trường

  Ngay sau khi Thông tư 119/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cắt giảm mạnh thủ tục thuế, hải quan được ban hành, Cục Thuế TP Hà Nội đã có nhiều biện pháp thiết thực nhằm giúp DN sớm tiếp cận chính sách mới. Đại diện Cục Thuế TP Hà Nội khẳng định, cán bộ thuế không được yêu cầu thêm bất cứ một thủ tục nào ngoài danh mục thủ tục đã được quy chuẩn. Tin Tỷ Giá

Ecuador, Campuchia, Zimbabwe, hay Panama là những quốc gia bị đô la hóa toàn phần khi sử dụng đồng USD làm đồng tiền chính thức. Trong khi đó, đã có nhiều quốc gia khác bị đô la hóa một phần hoặc đô la hóa phi chính thức. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nếu tỉ lệ tiền gửi ngoại tệ trên tổng lượng tiền gửi vào ngân hàng vượt quá 50% thì được coi là đô la hóa cao, từ 15-30% là mức trung bình và dưới mức này được coi là đô la hóa thấp.