Tin ngân hàng

 Ngày 11/7 tới đây, Sacombank (STB) sẽ tiến hành ĐHCĐ bất thường trình cổ đông thông qua phương án sáp nhập Southern Bank với tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu 1:0,75 (tức 1 cổ phiếu Southern Bank sẽ được chuyển đổi thành 0,75 cổ phiếu STB). Với tỷ lệ chuyển đổi này, cổ đông Southern Bank tỏ ra hài lòng, nhưng với cổ đông nhỏ, lẻ của Sacombank lại có chút lo lắng, vì nợ xấu của Southern Bank ở mức cao gần 6%.Giải quyết bài toán sở hữu chéoTin Lãi Suất

Lãi suất huy động (lãi suất tiền gửi) bằng VNĐ của các ngân hàng hiện cao nhất là khoảng 7,2% năm; Lãi suất cho vay bằng VNĐ của các ngân hàng, hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7%/năm đối với ngắn hạn.