Tin ngân hàng

Hiện nay, nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp (DN) rất lớn. Tuy nhiên, cho vay trung và dài hạn có 2 vấn đề vướng mắc là nguồn vốn hạn chế và lãi suất cao. Nếu giải quyết được vướng mắc này, vốn sẽ có điều kiện chảy vào các DN có nhu cầu tái cấu trúc, đầu tư mới phục vụ mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế.Tin Tỷ Giá

Duy trì tỷ giá ổn định đang khuyến khích cho hoạt động xuất khẩu sử dụng nguyên phụ liệu trong nước, DN vay ngoại tệ được hưởng lãi suất thấp, với điều kiện có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động bán hàng ra thế giới.